Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Temat pomocy
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania   

> Cookies i ich u?ytkowanie
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
U?ywanie cookies jest opcjonalne, jednak bardzo rekomendowane. Cookies s?  u?ywane do ?ledzenia tematów, pokazywania nowych odpowiedzi w tematach od Twojej  ostatniej wizyty oraz do automatycznego logowania po wej?ciu na forum.

Je?li Twój komputer nie ma opcji u?ywania systemu cookies, aby przegl?da? forum  poprawnie, wówczas forum automatycznie doda w sesji twoje ID do ka?dego  odno?nika, aby ?ledzi? elementy na forum.

Usuwanie plików cookies

Mo?esz wyczy?ci? pliki cookies w ka?dym momencie klikaj?c w odno?nik, który znajdziesz w górnej cz??ci g?ównej strony forum (pierwszej strony, któr? widzisz wchodz?c na forum). Je?li to nie podzia?a, b?dziesz musia? usun?? pliki cookies  r?cznie.

Usuwanie plików cookies z Internet Explorera dla Windows
  • Zamknij wszystkie otwarte okna Internet Explorera
  • Kliknij przycisk Start
  • Najed? na Znajd? i kliknij na Pliki i foldery'
  • Kiedy poka?e si? okienko, wpisz nazw? domeny forum, którego u?ywasz w pole zawieraj?ce tekst, (Je?li adresem forum jest http://www.webme.pl/index.php powiniene? wpisa? webme.pl bez cudzys?owów)
  • W polu szukaj  w wpisz C:/Windows/Cookies i kliknij Znajd?'
  • Po zako?czeniu wyszukiwania, zaznacz wszystkie pliki (kliknij plik i naci?nij  CTRL+A) i usu? je.


Usuwanie plików cookies z Internet Explorera w komputerach Macintosh
  • Przy aktywnym oknie Internet Explorera kliknij Edycja a nast?pnie Preferencje z paska menu Macintosha, znajduj?cego si? u góry ekranu.
  • Kiedy panel preferencji si? otworzy, wybierz polecenie Cookies, które znajdziesz w sekcji Receiving Files.
  • Kiedy panel plików cookies si? za?aduje, poszukaj nazwy domeny forum (Je?li adresem forum jest http://www.webme.pl/index.php poszukaj  wpisu webme.pl lub www.webme.pl)'
  • Kliknij ka?dy wpis cookie i wci?nij klawisz Delete.

Twoje pliki cookies powinny by? teraz usuni?te. W niektórych przypadkach, b?dziesz musia? restartowa? Twój komputer, aby zmiany przynios?y efekt.

Polecamy:

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 26.09.2023 - 2:56
Hosting: DataNet.pl