Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

> Temat pomocy
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wprowadź słowa kluczowe do wyszukania   

> Wyszukiwanie tematów i postów
To jest temat, który chciałeś obejrzeć
Wyszukiwanie jest przeznaczone, aby umo?liwi? Ci szybkie znalezienie  interesuj?cych tematów i postów, zawieraj?cych podane s?owa kluczowe podane  przez Ciebie.

S? dwie metody wyszukiwania. Proste i zaawansowane wyszukiwanie. Mo?esz si? swobodnie prze??cza? mi?dzy nimi za pomoc? przycisków Wi?cej opcji i Proste wyszukiwanie.

Wyszukiwanie proste

Wszystko, co musisz zrobi? to wpisa? s?owo kluczowe i wybra? fora do przeszukania, (aby wybra? wi?cej for przytrzymaj CTRL (dla komputerów marki IBM  lub SHIFT dla komputerów marki Mac) i wybierz sposób sortowania wyszukiwania.


Wyszukiwanie zaawansowane


Ten rodzaj wyszukiwania daje ci du?o wi?cej opcji. Dodatkow? mo?liwo?ci? jest  obok wyszukiwania s?owa kluczowego, mo?liwo?? wyszukiwania pod k?tem nazwy  u?ytkownika lub kombinacja obu tych mo?liwo?ci. Mo?esz te? wybra? zakres  czasowy, jakiego wyszukiwanie ma dotyczy?. Kolejnym dodatkiem s? dwa sposoby  wy?wietlania wyników wyszukiwania. Mo?esz zobaczy? ca?e znalezione wyniki, lub  tylko linki do nich. Mo?esz tej mo?liwo?ci u?y? za pomoc?  odpowiedniego przycisku.

Je?li administrator ustawi? tak? mo?liwo??, mo?e by? ograniczenie czasowe w  mo?liwo?ci ponownego u?ycia funkcji szukaj. Ma to broni?, przed zapchaniem  silnika wyszukiwarki.

Mo?liwo?? wyszukiwania dost?pna jest na ka?dym forum ( na górze), aby umo?liwi? Ci szybkie przeszukanie tematów w nim zawartych.

Polecamy:

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 2.03.2024 - 15:21
Hosting: DataNet.pl